• Η Εταιρεία
 • Εταιρική Παρουσίαση (Ηλ. Έκδοση)
 • Πιστοποίηση ISO
 • Πιστοποιητικά (Συγκόλλησης & Εξοπλισμού)

Η εταιρεία "Ζορκάδης Ευθύμιος & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2010 σε αυτή την μορφή και σε συνέχεια της "Ζορκάδης Ευθ. Φώτιος" που δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στους τομείς των ελασματουργικών και σωληνουργικών εργασιών στο βιομηχανικό χώρο.
Παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, ικανοποιώντας πλήρως τις προσδοκίες τους.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω :

 • Σχεδιάζουμε, αναπτύσουμε και αυστηρά εφαρμόζουμε "Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας", όπως αυτό ορίζεται κατά το Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης ISO 9001: 2008.
 • Καθιερώνουμε μετρήσιμους στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε συνεχώς.
 • Συνεργαζόμαστε με τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεώρησης "Hellenic Register Of Shipping".

    Διαβάστε περισσότερα . . .

Zorkadis e-Catalog

Δημιουργούμε νέες ιδέες και διερευνούμε νέους οριζόντες εξυπηρέτησης.

Κατεβάστε την Εταιρική Παρουσίαση, σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf).

Μελετήστε την ιστορία, τις συνεργασίες, τις δραστηριότητες και τους στόχους της.

Δείτε το τελικό αποτέλεσμα σχεδιασμού και κατασκευής των έργων μας, μέσα από φωτογραφίες.

    Μεταφόρτωση αρχείου

Η εταιρεία "Ζορκάδης Ευθύμιος & ΣΙΑ Ο.Ε." προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Πρότυπο : ISO 9001: 2008.

Πιστοποιητικό ISO

Η εταιρεία "Ζορκάδης Ευθύμιος & ΣΙΑ Ο.Ε." έχει επιθεωρηθεί επιτυχώς από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεώρησης
"Hellenic Register Of Shipping" και έχει πιστοποιηθεί σε "Διαδικασίες Συγκόλλησης", καθώς και περί "Καταλληλότητας Εξοπλισμού".

Πιστοποιητικά Συγκόλλησης
Πιστοποιητικά Εξοπλισμού

Ορισμένοι από τους κυριότερους πελάτες μας


 •   ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

 •   ΕΚΟ                     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 


Στόχος & Δέσμευση

Zorkadis Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

 1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

 2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

 3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

Έργο : Εργασίες συντήρησης δεξαμενής Δ/Ξ ΤΚ-6

Εταιρεία : ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Σύμβαση : 04 / 03 / 2014
Διάρκεια : 30 ημέρες
Περιγραφή : Αντικατάσταση πυθμένα στις εγκαταστάσεις
ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
.

Επικοινωνία

 Πάργας 26 Α' Ίλιον

 Αθήνα, Ελλάδα

 210.50.54.530

 210.50.54.530

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail