Δραστηριότητες

Zorkadis Eftymios & C.O. est. 2010

Ελασματουργικές Εργασίες

 • Μεταλλικές Δεξαμενές Καυσίμων - Νερού
 • Ανοξείδωτες Δεξαμενές
 • Στέγαστρα
 • Πλατφόρμες και Σκάλες

Σωληνουργικές Εργασίες

 • Δίκτυα Καυσίμων
 • Δίκτυα Υγραερίου
 • Δίκτυα Χημικών
 • Δίκτυα Νερού
 • Δίκτυα Αέρος
 • Αντλιοστάσια
 • Μονάδες Γεμιστηρίων Καυσίμων
 • Εγκαταστάσεις Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροδρομίων
 • Υδραυλικές Δοκιμές Δεξαμενών και Δικτύων

Στόχος & Δέσμευση

Zorkadis Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

 1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

 2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

 3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

Έργο : Εργασίες συντήρησης δεξαμενής Δ/Ξ ΤΚ-6

Εταιρεία : ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Σύμβαση : 04 / 03 / 2014
Διάρκεια : 30 ημέρες
Περιγραφή : Αντικατάσταση πυθμένα στις εγκαταστάσεις
ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
.

Επικοινωνία

 Πάργας 26 Α' Ίλιον

 Αθήνα, Ελλάδα

 210.50.54.530

 210.50.54.530

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail