Πιστοποιητικά Διαδικασιών Συγκόλλησης

Zorkadis Eftymios & C.O. est. 2010

ISO LogoΟ Ελληνικός Νηογνώμων πιστοποιεί ότι οι Διαδικασίες Συγκόλλησης της εταιρείας "Ζορκάδης Ευθύμιος & ΣΙΑ Ο.Ε.", συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων :
"EN ISO 15614.01:2004, "EN ISO 15614.01, "EN ISO 15609-01:2004, "EN ISO 15609-01, αναφορικά με :

«Welding Procedure Qualification» και «Welding Procedure Specification»

 

Στόχος & Δέσμευση

Zorkadis Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

  1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

  2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

  3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

Έργο : Εργασίες συντήρησης δεξαμενής Δ/Ξ ΤΚ-6

Εταιρεία : ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Σύμβαση : 04 / 03 / 2014
Διάρκεια : 30 ημέρες
Περιγραφή : Αντικατάσταση πυθμένα στις εγκαταστάσεις
ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
.

Επικοινωνία

 Πάργας 26 Α' Ίλιον

 Αθήνα, Ελλάδα

 210.50.54.530

 210.50.54.530

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail