ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προφίλ Εταιρείας

ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ. ΖΟΡΚΑΔΗΣ Ο.Ε.

Η ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ. ΖΟΡΚΑΔΗΣ Ο.Ε. η συνέχεια της ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση μηχανολογικών έργων και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο βιομηχανικό χώρο.

Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η σωληνουργικές, ελασματουργικές και μεταλλικές επισκευές και κατασκευές σε κλάδους όπως:

  • Διυλιστήρια
  • Εγκαταστάσεις καυσίμων
  • Εγκαταστάσεις υγραερίου
  • Εργοστάσια

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η άρτια εκτέλεση των κατασκευών μας με συνδυασμό ποιότητας – ασφάλειας και χρόνου παράδοσης, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των δυνατοτήτων της, με την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας.

Η εταιρεία διαθέτει χώρο κατασκευών 830τμ από τα οποία τα 330τμ είναι στεγασμένα.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες , ικανοποιώντας πλήρως τις προσδοκίες τους καθώς επίσης και τις όποιες σχετικές Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω εφαρμόζουμε:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 18001:2007.

Στόχος & Δέσμευση

ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

  1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

  2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

  3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

Έργο : Εργασίες συντήρησης δεξαμενής Δ/Ξ ΤΚ-6

Εταιρεία : ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Σύμβαση : 04 / 03 / 2014
Διάρκεια : 30 ημέρες
Περιγραφή : Αντικατάσταση πυθμένα στις εγκαταστάσεις
ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
.

Επικοινωνία

 Θέση Λάκκο Κάτσαρη

 Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300

 210.55.80.416

 210.50.54.530

 697.774.5389

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail