ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προφίλ Εταιρείας

ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρεία ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2010 σε αυτή την μορφή και σε συνέχεια της ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘ. ΦΩΤΙΟΣ που δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στους τομείς των ελασματουργικών και σωληνουργικών εργασιών στο βιομηχανικό χώρο.

Αντικείμενο της επιχείρησης είναι οι σωληνουργικές και ελασματουργικές εργασίες επισκευών και κατασκευών, καθώς επίσης και οι μεταλλικές κατασκευές.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της εταιρείας δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, ικανοποιώντας πλήρως τις προσδοκίες τους, καθώς επίσης και τις όποιες σχετικές Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω :

Έχουμε σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόζουμε από τις 01/06/2011, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2008.

Παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για την διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος.

Καθιερώνουμε μετρήσιμους στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε συνεχώς και ιδιαίτερα στην αρχή κάθε έτους κατά τη διάρκεια των Ανασκοπήσεων του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Σημαντικός παράγοντας για την διασφάλιση της ποιότητας είναι η συνεργασία μεταξύ της εταιρείας και του διαπιστευμένου οργανισμού επιθεώρησης HELLENIC REGISTER OF SHIPPING, για την εκτέλεση δοκιμών και την έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Στόχος & Δέσμευση

Zorkadis Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

  1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

  2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

  3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

Έργο : Εργασίες συντήρησης δεξαμενής Δ/Ξ ΤΚ-6

Εταιρεία : ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Σύμβαση : 04 / 03 / 2014
Διάρκεια : 30 ημέρες
Περιγραφή : Αντικατάσταση πυθμένα στις εγκαταστάσεις
ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
.

Επικοινωνία

 Πάργας 26 Α' Ίλιον

 Αθήνα, Ελλάδα

 210.50.54.530

 210.50.54.530

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail