Κάποια από τα έργα μας

EL.SO.KAT ZORKADIS O.E.

Αντικατάσταση κλίμακας Δ/Ξ Νο2 στην εγκατάσταση Ελληνικών Καυσίμων
Επίβλεψη έργου : Κος Γ. Κιάμος

Τοποθέτηση αφροποιητικού συγκροτήματος στην εγκατάσταση ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου : Κος Δ. Τσεπενέκας

Μετατροπή Τ7601 σε Service Diesel MHC στην Motor Oil Hellas
Επίβλεψη έργου : ΑΤΕΚΕ

Κατασκευή νέου δικτύου καυσίμων 6" στην εγκατάσταση ΕΚ Κέρκυρας
Επίβλεψη έργου : Κος Γ. Κιάμος

Κατασκευή σωλήνων ηρεμίας στις εγκαταστάσεις ΕΚ Κρήτης και ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου : Κος Π. Αργιανάς & Κος Δ. Τσεπενέκας

Συγκόλληση στομίων σε βυτία της Πετρογκάζ
Επίβλεψη έργου : Κος Ν. Δήμου

Εργασίες ασφαλείας στην ΕΚΟ Υγραέριο Θεσσαλονίκης
Επίβλεψη έργου : Κος Κ. Καγκελίδης & Κος Γ. Κιάμος

Κατασκευή και τοποθέτηση Annular Plate στην Δ/Ξ Νο13 ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου : Κος Δ. Τσεπενέκας

Κατασκευή νέου δικτύου πυρασφάλειας 8" ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου : Κος Δ. Τσεπενέκας

Διασύνδεση δικτύου πυρασφάλειας ΕΛΠΕ με ΕΚ Ασπρόπυργος
Επίβλεψη έργου : Κος Αν. Αδαμόπουλος

Κατασκευή νέου αντλιοστάσιου καυσίμων στην ΕΚ Κέρκυρας
Επίβλεψη έργου : Κος Δ. Βουδούρης & Κος Γ. Κιάμος

Κατασκευή νέου γεμιστηρίου Β/Φ στην ΕΚΟ Ελευσίνας
Επίβλεψη έργου : Κος Χ. Ρίζος & Κος Δ. Τσεπενέκας

Κατασκευή νέου αντλιοστάσιου καυσίμων ΕΚΟ Ελευσίνας
Επίβλεψη έργου : Κος Δ. Τσεπενέκας

Μετατροπή Δ/Ξ Μαζούτ σε υγρή καυστική σόδα ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου ΕΛΠΕ : Κος Γ. Ράικος

Κατασκευή γεμιστηρίου καυστικής σόδας ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου ΕΛΠΕ : Κος Γ. Ράικος

Κατασκευή αντλιοστάσιου καυστικής σόδας
Επίβλεψη έργου ΕΛΠΕ : Κος Γ. Ράικος

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού 18" ΕΛΠΕ
Επίβλεψη έργου : Κος Ν. Παναγιωτάτος

Κατασκευή νέου πυθμένα και θερμαντικών στοιχείων Δ/Ξ Νο5 ΕΚΟ Ελευσίνα
Επίβλεψη έργου : Κος Γ. Μπάφας

Αντικατάσταση πυθμένα Δ/Ξ Νο8 ΕΚΟ Ελευσίνας
Επίβλεψη έργου : Κος Γ. Μπάφας

Αναδιάταξη μετρητικών συστημάτων των γεμιστηρίων ΕΚΟ Ελευσίνα
Επίβλεψη έργου : Κος Δ. Τσεπενέκας

Αντικατάσταση πυθμένα Δ/Ξ Νο6 ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου : Κος Δ. Τσεπενέκας

Αντικατάσταση τριών σειρών λαμαρινών κελύφους Δ/Ξ ΕΚΟ Ρόδο
Επίβλεψη έργου : Κος Α. Σκυλλάκος

Υδραυλικές δοκιμές ελαστικών σωλήνων ΕΚΟ Κω - ΕΚΟ Ρόδο - ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου : Υπ' ευθύνη των εγκαταστάσεων

Υδραυλική δοκιμή δεξαμενών υγραερίου ΕΚΟ Θεσσαλονίκης
Επίβλεψη έργου : Κος Κ. Καγκελίδης & Ελληνικός Νηογνώμων

Υδραυλικές δοκιμές δικτύων παραλαβής καυσίμων
Επίβλεψη έργου : Υπ' ευθύνη των εγκαταστάσεων

Κατασκευή διαδρόμων προσπέλασης χειριστών ΕΚΟ Κρήτη - ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου : Κος Π. Αργιανάς, Κος Δ. Τσεπενέκας & Κος Γ. Κιάμος

Κατασκευή δακτυλίου καταιονισμού στις δεξαμενές των εγκαταστάσεων ΕΚΟ Αμφιλοχίας, Ελευσίνας, Σκαραμαγκά
Επίβλεψη έργου : Κος Δ. Τσεπενέκας & Κος Α. Σκυλλάκος

Στόχος & Δέσμευση

ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

  1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

  2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

  3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

Έργο : Εργασίες συντήρησης δεξαμενής Δ/Ξ ΤΚ-6

Εταιρεία : ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Σύμβαση : 04 / 03 / 2014
Διάρκεια : 30 ημέρες
Περιγραφή : Αντικατάσταση πυθμένα στις εγκαταστάσεις
ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
.

Επικοινωνία

 Θέση Λάκκο Κάτσαρη

 Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300

 210.55.80.416

 210.50.54.530

 697.774.5389

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail