• Η Εταιρεία
  • Εταιρική Παρουσίαση (Ηλ. Έκδοση)
  • Πιστοποίηση ISO
  • Πιστοποιητικά (Συγκόλλησης & Εξοπλισμού)

Η ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ. ΖΟΡΚΑΔΗΣ Ο.Ε. είναι η συνέχεια της ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΘ. ΦΩΤΙΟΣ που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση μηχανολογικών έργων και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο βιομηχανικό χώρο από το 1996.
Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες , ικανοποιώντας πλήρως τις προσδοκίες τους καθώς επίσης και τις όποιες σχετικές Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω εφαρμόζουμε:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

    Διαβάστε περισσότερα . . .

Zorkadis e-Catalog

Δημιουργούμε νέες ιδέες και διερευνούμε νέους οριζόντες εξυπηρέτησης.

Κατεβάστε την Εταιρική Παρουσίαση, σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf).

Μελετήστε την ιστορία, τις συνεργασίες, τις δραστηριότητες και τους στόχους της.

Δείτε το τελικό αποτέλεσμα σχεδιασμού και κατασκευής των έργων μας, μέσα από φωτογραφίες.

    Μεταφόρτωση αρχείου

Η εταιρεία "ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ. ΖΟΡΚΑΔΗΣ Ο.Ε." προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 και OHSAS 18001:2007.

Πιστοποιητικά ISO

Η εταιρεία "ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ. ΖΟΡΚΑΔΗΣ Ο.Ε." έχει επιθεωρηθεί επιτυχώς από τους διαπιστευμένους οργανισμούς επιθεώρησης "EUROCERT S.A."
και "CERT1" και έχει πιστοποιήθει σε "Διαδικασίες Συγκόλλησης", καθώς και περί "Καταλληλότητας Εξοπλισμού".

Πιστοποιητικά Συγκόλλησης
Πιστοποιητικά Εξοπλισμού

Ορισμένοι από τους κυριότερους πελάτες μας


  • BP    ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ    GISSCO

  • Α.Τ.Ε.Κ.Ε    ΕΚΟ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

  • HELLENIC FUELS    ΙΣΑΚΑΛΑΚΗΣ   


Στόχος & Δέσμευση

ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

  1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

  2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

  3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

ΕΡΓΟ: ...

Εταιρεία: ...
Σύμβαση: ...
Διάρκεια: ...
Περιγραφή: ...
 

Πολιτική Απορρήτου & Χρήση Cookies

 Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Επικοινωνία

 Θέση Λάκκο Κάτσαρη,
Τ.Κ.: 19300, Ασπρόπυργος, Αθήνα.

 210.55.80.416 - 210.50.54.530

 210.50.54.530

 697.774.5389

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail