Φωτογραφίες Έργων

EL.SO.KAT. ZORKADIS O.E.

Χώρος Κατασκευών - Οχήματα
Χώρος Κατασκευών - Οχήματα
Χώρος Κατασκευών - Γραφεία
Χώρος Κατασκευών - Γραφεία
Χώρος Κατασκευών
Χώρος Κατασκευών
Χώρος Κατασκευών
Χώρος Κατασκευών
Αναμικτήριο Λιπαντικών ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Αναμικτήριο Λιπαντικών ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Αναμικτήριο Λιπαντικών ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Αναμικτήριο Λιπαντικών ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Αντικατάσταση Δικτύου Πυρασφάλειας
Αντικατάσταση Δικτύου Πυρασφάλειας
Αντικατάσταση Καταιονισμού
Αντικατάσταση Καταιονισμού
Αντικατάσταση Κελύφους Δεξαμενής
Αντικατάσταση Κελύφους Δεξαμενής
Αντικατάσταση Πυθμένα Δεξαμενής
Αντικατάσταση Πυθμένα Δεξαμενής
Αντλιοστάσιο Ελληνικά Καύσιμα
Αντλιοστάσιο Ελληνικά Καύσιμα
Αντλιοστάσιο Ελληνικά Καύσιμα
Αντλιοστάσιο Ελληνικά Καύσιμα
Ατμός Δεξαμενών
Ατμός Δεξαμενών
Δίκτυο Βασικών Λιπαντικών
Δίκτυο Βασικών Λιπαντικών
Δοκάρια Γερανοδοκού
Δοκάρια Γερανοδοκού
Γερανοδοκός
Γερανοδοκός
Εγκατάσταση Υγραερίου Πετρογκάζ Ρόδο
Εγκατάσταση Υγραερίου Πετρογκάζ Ρόδο
Εγκατάσταση Υγραερίου Πετρογκάζ Ρόδο
Εγκατάσταση Υγραερίου Πετρογκάζ Ρόδο
Εγκατάσταση Υγραερίου Πετρογκάζ Ρόδο
Εγκατάσταση Υγραερίου Πετρογκάζ Ρόδο
Εγκατάσταση Υγραερίου Πετρογκάζ Ρόδο
Εγκατάσταση Υγραερίου Πετρογκάζ Ρόδο
Πρατήριο Autogas
Πρατήριο Autogas
Σκάλες Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Σκάλες Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Σωληνουργικές Εργασίες Στο Carousel Petrogaz
Σωληνουργικές Εργασίες Στο Carousel Petrogaz
Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Συλλέκτες Αφαλάτωσης
Συλλέκτες Αφαλάτωσης
Συλλέκτης 12''
Συλλέκτης 12''
Τοποθέτηση Ανέμης Σε Ανεφοδιαστικό Όχημα
Τοποθέτηση Ανέμης Σε Ανεφοδιαστικό Όχημα
Τοποθέτηση Αντλίας
Τοποθέτηση Αντλίας
Τοποθέτηση Φίλτρου Σε Ανεφοδιαστικό Όχημα
Τοποθέτηση Φίλτρου Σε Ανεφοδιαστικό Όχημα
Χειρολαβές Ανεφοδιαστικών Οχημάτων
Χειρολαβές Ανεφοδιαστικών Οχημάτων
Stilling Weel σε Δεξαμενή Καυσίμων
Stilling Weel σε Δεξαμενή Καυσίμων
Stilling Weel σε Δεξαμενή Καυσίμων
Stilling Weel σε Δεξαμενή Καυσίμων
Συγκόλληση Νέων Λαμαρινών σε Υπόγειες Δ/Ξ ΕΚΟ Αεροδρόμιο Μυκόνου
Συγκόλληση Νέων Λαμαρινών σε Υπόγειες Δ/Ξ ΕΚΟ Αεροδρόμιο Μυκόνου
Συγκόλληση Νέων Λαμαρινών σε Υπόγειες Δ/Ξ ΕΚΟ Αεροδρόμιο Μυκόνου
Συγκόλληση Νέων Λαμαρινών σε Υπόγειες Δ/Ξ ΕΚΟ Αεροδρόμιο Μυκόνου
Ανοξείδωτο Δοχείο Προσθέτων
Ανοξείδωτο Δοχείο Προσθέτων
Spotlight Image
Ανοξείδωτο Δοχείο Προσθέτων
Συγκόλληση Φρεατίου Εξυδάτωσης Βυτίου JET A1
Συγκόλληση Φρεατίου Εξυδάτωσης Βυτίου JET A1
Spool 6
Spool 6" Με Ελεύθερη Φλάτζα Προβλήτα ΕΚΟ Ρόδου
Αντικατάσταση Annular Plate Δ/Ξ Νο 13 ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Αντικατάσταση Annular Plate Δ/Ξ Νο 13 ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Αγωγοί Πυρασφάλειας και Καυσίμων ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Αγωγοί Πυρασφάλειας και Καυσίμων ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Μετατροπή Δικτύου ΕΚΟ Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς
Μετατροπή Δικτύου ΕΚΟ Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς
Κατασκευή Νέας Γραμμής Παραλλαβής 4
Κατασκευή Νέας Γραμμής Παραλλαβής 4" ΕΚΟ Αεροδρόμιο Μυκόνου
Βάση Στήριξης Bottom Loader
Βάση Στήριξης Bottom Loader
Διασύνδεση Αγωγού Πυρασφάλειας ΕΛΠΕ με Ελληνικά Καύσιμα
Διασύνδεση Αγωγού Πυρασφάλειας ΕΛΠΕ με Ελληνικά Καύσιμα
Δικτύο Αφρού & Πυρασφάλειας Δ/Ξ Χημικών ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Δικτύο Αφρού & Πυρασφάλειας Δ/Ξ Χημικών ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Μετατροπή Αγωγών Καυσίμων στα Γ/Μ των Ελληνικών Καυσίμων
Μετατροπή Αγωγών Καυσίμων στα Γ/Μ των Ελληνικών Καυσίμων
Δοχείο Άνθρακα Βιολογικού ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Δοχείο Άνθρακα Βιολογικού ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Κατασκευή & Σύνδεση Νέων Αγωγών στο Αντλιοστάσιο των Ελληνικών Καυσίμων στη Κέρκυρα
Κατασκευή & Σύνδεση Νέων Αγωγών στο Αντλιοστάσιο των Ελληνικών Καυσίμων στη Κέρκυρα
Κατασκευή Νέας Σκάλας στη Δ/Ξ Νο2 στην Εγκατάσταση Ελληνικών Καυσίμων στην Ηγουμενίτσα
Κατασκευή Νέας Σκάλας στη Δ/Ξ Νο2 στην Εγκατάσταση Ελληνικών Καυσίμων στην Ηγουμενίτσα
Κατασκευή Νέων Υποθαλλάσιων Αγωγών ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
Κατασκευή Νέων Υποθαλλάσιων Αγωγών ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
Υπόστεγο Γ/Μ Καυστικής Σόδας ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Υπόστεγο Γ/Μ Καυστικής Σόδας ΕΚΟ Σκαραμαγκά
Καταιονισμός Δεξαμενών Καυσίμων
Καταιονισμός Δεξαμενών Καυσίμων
Σωληνογραμμή 6
Σωληνογραμμή 6" στα Γεμιστήρια Ελληνικών Καυσίμων Ασπροπύργου
Σκάλα για Δεξαμενές ΕΚΟ GAS Ασπροπύργου
Σκάλα για Δεξαμενές ΕΚΟ GAS Ασπροπύργου

Στόχος & Δέσμευση

ΕΛ.ΣΩ.ΚΑΤ Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

  1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

  2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

  3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

ΕΡΓΟ: ...

Εταιρεία: ...
Σύμβαση: ...
Διάρκεια: ...
Περιγραφή: ...
 

Πολιτική Απορρήτου & Χρήση Cookies

 Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Επικοινωνία

 Θέση Λάκκο Κάτσαρη,
Τ.Κ.: 19300, Ασπρόπυργος, Αθήνα.

 210.55.80.416 - 210.50.54.530

 210.50.54.530

 697.774.5389

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail