Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Εξοπλισμού

Zorkadis Eftymios & C.O. est. 2010

Certified CompanyΗ Ελληνική Εταιρεία Πιστοποίησης - Αξιολόγησης - Επιθεώρησης Hellenic Cert Μ.Ε.Π.Ε, ο Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ (Νο. 105) Bureau Veritas S.A., καθώς και το Εργαστήριο Διακρίβωσης Οργάνων Μέτρησης για Πίεση, Θερμοκρασία, Υγρασία και Πάχος ΔΕΚΑ Α.Ε.Β.Ε. πιστοποιούν την Καταλληλότητα του Εξοπλισμού της εταιρείας "Ζορκάδης Ευθύμιος & ΣΙΑ Ο.Ε.", σύμφωνα με τα παρακάτω πιστοποιητικά, αναφορικά με :

«Έλεγχο Ανυψωτικού Μηχανήματος», «Μεταλλικής Πολυαξονικής Σκαλωσιάς» και «Διακρίβωσης Οργάνων»

 

Στόχος & Δέσμευση

Zorkadis Στόχος & δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας που βασίζεται και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι :

  1. Η εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών μας.

  2. Η ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και του εκάστοτε χώρου εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

  3. Παράδοση των έργων εντός ορίων χρονοδιαγράμματος.

Εταιρικά Νέα

Έργο : Εργασίες συντήρησης δεξαμενής Δ/Ξ ΤΚ-6

Εταιρεία : ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Σύμβαση : 04 / 03 / 2014
Διάρκεια : 30 ημέρες
Περιγραφή : Αντικατάσταση πυθμένα στις εγκαταστάσεις
ΕΚΟ Ηρακλείου Κρήτης
.

Επικοινωνία

 Πάργας 26 Α' Ίλιον

 Αθήνα, Ελλάδα

 210.50.54.530

 210.50.54.530

 zorkadis.co@gmail.com

Στείλτε μας eMail